Lopend onderzoek

Onderzoek in Nederland:

De oudst gevonden Huizings waren Meijers (leenboeren) van het klooster Ter Apel. De getranscribeerde aktes van het klooster komen langzaam beschikbaar. Hopelijk zijn hier nog wat aanknopingspunten te vinden voor verder reconstructie van de Huizings.Ik steef er naar om van alle personen in mijn eigen kwartierstaat een kopie van alle beschikbare aktes te hebben. De hierin aanwezige informatie is de basis voor de hier aanwezige gegevens. Ook de momber protocollen van Emmen leveren wellicht nog wat informatie op. Ook de vader van Geessien Johannes blijft een raadsel. Als het patroniem Johannes naar haar biologische vader verwijst, moet er iets te vinden zijn. In die periode was de naam Johannes niet gebruikelijk.

 

Het onderzoek in Polen is moeizaam, maar vordert gestaag.

Anna Scharff, de echtgenote van Christian Kinder, was evangelisch. In de trouwakte wordt haar vader (Christian Scharff) genoemd. Misschien geven de films van de kerkboeken van de evangelische kerk van Christburg (nu Dziergon) verder uitsluitsel over haar geboortedatum en de namen van haar ouders. Over de geboorte van Christian Kinder, of andere Kinders is in de katholieke kerkboeken van Posilge (waar Bruch/Bruk onder viel) voor 1820 niets meer de vinden. Ze kwamen wellicht van elders of ze waren eerder evangelisch. Misschien komt er iets uit het onderzoek van de kerkboeken van Christburg.

 

De Lazers.

Via internet heb ik inmiddels contact met enkele nazaten van de Lazer familie. Een link hebben we nog niet gevonden, maar die is er ongetwijfeld. Er waren niet zo veel Lazers in West Preußen. Dus met een beetje geluk vinden we verbindingen.

 

De Strenga ‘s.

De vroegst gevonden Strenga ‘s komen Uit Stendsitz (nu Steczyca). Zo rond 1800 stopt de informatie omdat er van de periode tussen 1750 en 1810 geen kerkboeken meer zijn. Deze zijn helaas in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Voor 1760 is er niets te vinden over de familienaam Strenga. Wellicht dat er informatie te vinden is in een van de aangrenzende parochie ‘s.