Gezocht


 Onbekende personen

Andreas Kinder en Anna Slodowska.

Andreas Kinder is de vroegste gevonden voorouder in moeders lijn. Helaas is hij niet te vinden in de kerkboeken van Posilge (nu Żuławka Sztumska) of de parochies daar in de omgeving. Hetzelfde geldt voor zijn echtgenote Anna Slodowska. Beiden zijn geboren omstreeks 1760 -1765.
Vader van Geesje Johannes (de Vries?)

Geesje Johannes werd geboren op 28 oktober 1833 te Gieten. Haar moeder is Fennigchien Johannes. Van de geboorte werd aangifte gedaan door Egge Jacobs Hulshof. In de geboorteakte wordt geen vader genoemd. Beschikt u over meer informatie? Dan hoop ik dat u dat met mij wilt delen.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie:
DNA onderzoek

Ik zoek mensen met de familienaam Huizing die, net als ik ook hun DNA hebben laten testen. Wellicht kunnen we dan verbanden vinden. Y-DNA Haplogroep: I-BY13511 MTDNA Haplogroep: U5a2a1b

 Mysterieuze foto's