Onze familie Huizing

 

verspreiding familienaam Huizing (Medium) (Custom)“Onze” familie Huizing komt oorspronkelijk uit Zuidbarge, bij Emmen. De vroegst gevonden voorouders waren allemaal pachtboeren van het klooster in Ter Apel. En tot op heden wonen er nog nazaten in Emmen en directe omgeving. Een zoon, Eijse Willems Huijsinge vertrok omstreeks 1742 met zijn echtgenote Swaantjen Egberts naar de omgeving van Wildervank om daar zijn geluk te beproeven. In het lidmatenboek van Wildervank is terug te vinden dat Swaantjen Egberts op 10 december 1745 is aangenomen als lidmaat in de kerk. “den 10 10br angenomen: Renske Christina Cleijnhout vr van Pieter Hammink ; Swaentien Egberts vr van Eijse Willems”. Deze Eijse Willems Huijsinge is de voorvader van onze “Huizing” tak. Vele generaties bleven ze in die omgeving wonen en werken. Omstreeks 1935 vestigden mijn grootouders Harm Huizing en Luchina Smit zich in Havelte. Voortbordurend op de turf, hadden ze daar een brandstoffenhandel. Zoals te zien is op het kaartje linksboven, komt het overgrote deel van “onze” tak Huizings uit Groningen en Drenthe. Met de opkomst van de industrie in Nederland ontstonden er vanuit het noorden twee stromen. Één naar de katoenspinnerijen in Twente en één naar Philips in Eindhoven. In Eindhoven bestaat nog steeds het “Drenthe dorp” waar alle werknemers uit Drenthe met hun gezinnen werden gehuisvest. Van integratie was geen sprake, want zelfs de scholen hadden leerkrachten die uit Drenthe kwamen. Vaak kwam de integratie pas als er gehuwd werd met iemand uit Brabant. Pas dan nam men de taal en de gebruiken van de omgeving over. Heeft u aanvullende informatie, of wellicht correcties dan hoor ik dat graag van u. Ook foto ‘s zijn zeer welkom!

Hüsken is het patronymicum (van de vadersnaam gevormde familienaam) van Huso/Huis. Deze oud-germaanse naam verwijst naar nederzetting, behuizing, woonplaats. Afgeleiden hiervan zijn o.a. Huising, Huisinghe, Huizing, Huizingh, Huysing, Huijsinghe etc.
Zie ook de informatie van het Meertens Instituut. Bronnen: Het Meertens Instituut. Het Namenboek, auteur A.N.W. van der Plank.